Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
delo_od_doma
Pasti dela od doma
marec 31, 2016

Nategi internetnega marketinga

Internet-marketing2

S pojavom splošne krize in s pojavom vse večje brezposelnosti, so se na spletu razširile ponudbe, za tako imenovano delo od doma. Največkrat v kombinaciji z besedami »internetni marketing«.Vsakdo, ki je že slišal za besedo marketing in vsak, ki se je vsaj malo poglobil v te »nove« poslovne priložnosti, si je lahko ustvaril svoje mnenje. Za vse ostale pa nekaj podrobnosti, ki vam bodo odprle obzorje.

Marketing = trženje ≠prodaja

Najprej razčistimo pojme marketing, trženje in prodaja. Beseda marketing izhaja iz korena »market«, ali po domače »trg«. Marketing je torej preveden v slovenščino kot trženje. Pojma marketing in trženje torej opredeljujeta isto. Glede na to, da marsikdo ne razume razlike med trženjem in prodajo, ampak izraza razume kot sopomenki, temu dejansko ni tako. Razlike lahko opišemo na več načinov, najenostavneje pa zapišemo, da trženje stopi v stik s porabnikom, ustvari potrebo in željo, prodaja pa izpelje dejanske korake prodaje in zaključi celoten proces. Razliko med trženjem in prodajo lahko diferenciramo tudi v načinu razmišljanja, saj trženje namenja poudarek predvsem kupcu in njegovim željam, prodaja pa namenja poudarek predvsem izdelku. Pojma trženje in prodaja torej opredeljujeta različne dejavnosti oz. način razmišljanja.

Definicij marketinga/trženja je veliko, zagotovo pa je ena izmed najbolj poznanih, definicija strokovnjaka trženja Kotlerja, in sicer: »Trženje je družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih vrednosti, v katerem posamezniki ali skupine dobijo to, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.« Velikokrat v literaturi zasledimo tudi definicijo Ameriške marketinške zveze, ki marketing/trženje opredeli tako: »Marketing je organizacijska funkcija in splet postopkov, s katerimi ustvarjamo, komuniciramo, dostavljamo vrednost potrošnikom in upravljamo odnose z njimi, tako, da koristimo organizaciji in vsem njenim deležnikom«. Če vse te definicije ZELO poenostavimo, pridemo do zapisa, ki se glasi tako: »Trženje/marketing je dobičkonosno zadovoljevanje potreb/želja.«, s tem, da dobiček ni nujno v denarju, ampak tudi v drugem zadovoljstvu.

Splet druge generacije

Še nedolgo nazaj se je pisalo o novem spletu, ali spletu 2.0, ki predstavlja splet druge generacije in ki je zaživel z razvojem različnih spletnih omrežij in aplikacij, ki so bili namenjeni predvsem zadovoljevanju potreb in želja porabnikov.  Splet druge generacije vpliva na vsakdanjih porabnikov, osredotočen je na ljudi in skupnosti.

Internetni marketing

Dovolj o teoriji, stopimo korak naprej. Internetni marketing naj bi bil torej spletna nadgradnja »golega« marketinga. In za podjetja, ki se tega zavedajo, to tudi je. Problem nastane pri podjetjih in posameznikih, ki tega pojma ne razumejo, oziroma jim njihov »mentor« vsili njihovo opredelitev internetnega marketinga. Ti tako imenovani mentorji, navadno opisujejo internetni marketing kot odlično priložnost za zaslužek, kjer vam ne bo potrebno veliko delati, sploh pa se vam ne bo potrebno premakniti iz hiše. NAPAKA! Glede na to, da je marketing način razmišljanja, lahko pa tudi način življenja, sam po sebi ne more prinašati zaslužka. Internetni marketing je pomembna aktivnost poslovanja vsakega sodobnega podjetja, ki se zaveda svoje prisotnosti in delovanja na spletu. V nobenem primeru pa ne gre za tekmo na kratke proge, saj trženjski pristopi zahtevajo temeljito in dolgoročno delo ter skrbno grajenje odnosov s porabniki. Orodja in aktivnosti, ki jih internetni marketing združuje se z razvojem spleta dopolnjujejo, enostavno pa napišemo nekaj pomembnejših: družabna omrežja, e-mail marketing, SEO, blogi, vsebinski marketing …

POZOR!

Veliko poslov, ki vam jih predstavljajo kot odlično priložnost za zaslužek in jih imenujejo »internetni marketing«, so dejansko nekakšne oblike piramidnih shem ali oblika Ponzijeve sheme. Za vse te sheme je značilno, da zahteva vložitev denarnih sredstev, vsaj za določen čas. Takšne sheme obljubljajo visoke donose, saj na takšen način privabljajo vedno nove in nove vlagatelje. Vse te sheme so obstojne toliko časa, dokler ljudje pristopajo in vlagajo sredstva. Takoj, ko se pritok novih sredstev ustavi, pa vse takšne sheme propadejo. Naj velja nasvet: BODITE PREVIDNI in preverite na spletu v kaj se podajate!

Zapisal: Matjaž Kosmač

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja